• miroslav.umlauf@quick.cz
  • +420 736 414 649

Instrukce pro měření

MĚŘENÍ NOHOU:

Chodidla obkreslit tenkou tužkou, ne fixem. Obkreslení provádět dvakrát a to jednou pod úhlem 45° stupňů a podruhé vertikálně pod úhlem 90° stupňů. Změřit obě délky od paty ke špičce palce.

Dále změřit obvody nohou a u vyšší obuvi a holínek výšku měřeného obvodu. Měření je vhodné provádět běžným krejčovským nebo obuvnickým metrem. Viz fotografie.

Je nutné obkreslení a změření pravé i levé nohy. Doporučuji toto provést ráno nebo dopoledne na boso. Toto měření je možné provést i v ponožkách, které budou pravděpodobně nošeny a tuto skutečnost uvést do objednávky.

Při výrobě holínek je nutná minimálně jedna zkouška rozpracované holinky pro prozutí.

     

     

  

   

 

Ukázky z fotogalerie